I. PHONETICS & SPEAKING

  • 6212 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒər/  các đáp án còn lại phát âm là /t∫ər/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thu An

Very
P

2 năm trước

Phạm Như Ý

Vô cùng hài lòng về phần thi thử, rất chi tiết và đáng quan tâm.

2 năm trước

Đàm Thị Hải Yến

P

1 năm trước

Phạm Dạ Bảo Trúc

Bình luận


Bình luận

30. Minh Tâm 8/6
23:06 - 18/10/2021

co vai cau bi loi a, can xem lai a.

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡
17:24 - 14/11/2021

câu 4 bị lỗi /??