Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing có đáp án

  • 1701 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words 

 We/ be/ grade 6.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chủ ngữ “we” đi với to be là “are”, viết tắt “we’re”

“In +grade lớp”: Học lớp mấy

Dịch: Chúng mình học lớp 6


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words 

Hoa/ bike/ school/ every day.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thì hiện tại đơn vì có dấu hiệu “every day”

“ride+bike”: Đi xe đạp

Dịch Hằng ngày Hoa đi xe đạp tới trường.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words 

This/ be/ my classmate /./ His name/ be/ Minh.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: “This is+ N số ít”, “These are+ N số nhiều”

Chủ ngữ “name” số ít nên to be chia “is”

Dịch Đây là bạn cùng lớp của mình. Cậu ấy tên Minh


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ fine, thank/ you. How/ be/you?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chủ ngữ “I” nên to be chia “am”

“Thank you”: Cảm ơn

Cấu trúc hỏi sức khỏe “How are you?

Dịch Mình khỏe, cảm ơn cậu? Còn cậu có khỏe không?


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Summer, / I/ often/ spend/ time/ play/ bingo/ my/ best/ friends

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: “In+ the+ mùa”: Vào mùa nào

“spend+ time+ V_ing”: dành thời gian làm gì

Dịch Vào mùa hè, mình thường dành thời gian chơi bingo với các bạn thân của mình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

trang2010

rất hay

Bình luận


Bình luận

Diem Huong
19:51 - 19/09/2020

hihihihh

Ảnh đính kèm

minh ngyueetj
17:58 - 21/10/2020

nó rất hay

minh ngyueetj
17:58 - 21/10/2020

jjjjj

trang2010
22:06 - 16/10/2021

rất hay

Ảnh đính kèm