Bài tập Tuần 11: Những người bạn nhỏ có đáp án

  • 403 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Sau khi thức dậy, bé làm những việc gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Tập thể dục, đánh răng súc miệng rồi ngồi vào bàn học.


Câu 3:

Bé học bài cùng với ai?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Chim sâu


Câu 4:

Chiếc đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ điều gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Đáp án B và C.


Câu 5:

Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu Ai (cái gì, con gì) thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Chiếc đồng hồ của bé rất ngoan.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận