Bài tập Tuần 13: Ngôi nhà thứ hai có đáp án

  • 385 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Bắc đã làm gì để trở thành người học tốt đứng đầu lớp?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Đáp án A và C.


Câu 3:

Sau ba tháng, Bắc đã có những tiến bộ nào trong học tập?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: C. Giải được các bài toán đố, viết đúng chính tả và hiểu cặn kẽ các bài học.


Câu 4:

Câu nào dưới đây nói đúng về ý nghĩa bài đọc trên?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: B. Có chí thì nên.


Câu 5:

Em hãy tìm trong bài đọc các từ ngữ nói về tính cách:

a) Giúp học sinh học tốt lên:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Những từ ngữ cần tìm là:

a) Kiên nhẫn, chăm, cần cù.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận