Bài tập Tuần 14: Bạn thân ở trường có đáp án

  • 321 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Học sinh mong muốn tiếng ve như thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Học sinh lười muốn ve kêu mãi, học sinh chăm muốn ve yên lặng.


Câu 3:

Trong bài thơ trên, đặc điểm của tiếng ve là:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: C. Rả rích, vang dội, lặng, nhè nhẹ, cao.


Câu 4:

Câu nào sử dụng mẫu câu Ai (cái gì, con gì) thế nào? để nói về tiếng ve?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: C. Tiếng xe vang dội và lặng im.


Câu 5:

Em hãy điền vào ô trống dưới đây những đặc điểm của chú ve trong hình:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Những đặc điểm của con ve: Đầu ve màu nâu đậm, có hai cái sừng, thân màu nâu nhạt hơn, có nhiều đốt, cánh trong suốt và có nhiều đường vân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận