Bài tập Tuần 14: Tiếng sáo diều có đáp án

  • 570 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Chú đất nung” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 134 và trả lời các câu hỏi sau:

Cu Chắt có những món đồ chơi gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Vì sao chàng kị sĩ phàn nàn với công chúa khi chơi với cu Đất?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Khi còn một mình, chú bé Đất cảm thấy ra sao và đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Vì sao cu Đất quyết định trở thành chú Đất Nung?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận