Bài tập Tuần 16: Nghề nào cũng quý có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc - Viết

Bé Làm Họa Sĩ

Bé muốn làm họa sĩ

Để vẽ ông mặt trời

Với những tia nắng ấm

Sáng rực khắp muôn nơi

Bé thích làm họa sĩ

Để vẽ cô và mẹ

Mẹ có đôi mắt tròn

Còn cô cười rất tươi

Bé ước làm họa sĩ

Để vẽ bạn, vẽ trường

Vẽ những gì yêu thích

Đậm hình trên tranh bé.

Sưu tầm

Vì sao bé thích làm họa sĩ?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: B. Vì bé muốn vẽ ông mặt trời, mẹ, vẽ bạn, vẽ trường.


Câu 2:

Bé vẽ ông mặt trời như thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Có những tia nắng ấm tỏa sáng khắp muôn nơi.


Câu 3:

Bé vẽ mẹ và cô như thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: C. Bé vẽ mẹ có đôi mắt tròn, vẽ cô cười rất tươi.


Câu 4:

Bài thơ thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Bài thơ thể hiện niềm vui của bé nếu được trở thành họa sĩ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận