Bài tập Tuần 17: Tiếng sáo diều có đáp án

  • 478 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa?  

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ý nghĩa của bài văn “Rất nhiều mặt trăng” là gì?  

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận