Bài tập Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 có đáp án

  • 506 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc thành tiếng

- Bàn tay dịu dàng - Trang 98 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

- Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm của thầy cô với em?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Những việc làm thể hiện sự quan tâm của thầy cô với em: cô giáo hỏi thăm em khi em bị ốm xin nghỉ học.


Câu 2:

Đọc hiểu

 Tình Bạn

Vịt con đang hí hoáy

Ngồi vẽ ông mặt trời Bạn

Heo gọi ới ơi

Vịt giật mình hoảng hốt

Ôi thôi lọ màu đổ

Bắn tung tóe khắp nơi

 

Vây bẩn lên tấm áo

Vịt giận rồi Heo ơi!

“Năn nỉ mà, năn nỉ...”

Heo tỉ tê làm hòa

Vịt con cười, hết giận

“Lần sau cẩn thận nha!”

                    Việt Quỳnh

 

Trong bài thơ trên, vì sao Vịt giận bạn Heo?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Vì Heo gọi Vịt, làm Vịt giật mình nên làm đổ lọ mực vào áo.


Câu 3:

Câu văn nào nói đúng về tình bạn trong bài thơ trên?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Heo và Vịt là đôi bạn thân có tình bạn đẹp biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau.


Câu 4:

Bài học ta nhận được trong bài thơ trên là:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: B. Muốn có một tình bạn đẹp, ta cần biết nhận lỗi sai và biết tha thứ cho bạn.


Câu 5:

Hai bạn Vịt Và Heo có một tình bạn thật đẹp. Em hãy viết 1 - 2 câu nói về tình bạn của em nhé!

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Em và Lan chơi thân với nhau từ nhỏ. Hàng ngày chúng em cùng nhau tới trường. Lan luôn giúp đỡ em mỗi khi em gặp bài khó. Chúng em còn luôn chia sẻ đồ chơi với nhau, nhường nhịn và yêu quý lẫn nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận