Bài tập Tuần 2: Em đã lớn hơn có đáp án

  • 411 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 2:

Vì Sao Nam muốn nhường chiến thắng cho Trung? 

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: B. Vì Nam là người biết chia sẻ, nhường nhịn bạn bè.


Câu 3:

Nam có những đức tính nào đáng quý?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Chia sẻ, nhường nhịn, quan tâm bạn bè.


Câu 4:

Em hãy khoanh vào câu được viết theo mẫu câu Ai (cái gì, con gì) là gì?:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Nam là một học sinh lớp 6.


Câu 5:

Em hãy tìm trong bài đọc và điền vào mỗi cột dưới đây 2 từ chỉ:

Con người

Đồ vật

Hoạt động

 

 

 

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án:

Từ chỉ con người là: học sinh, bố mẹ.

Từ chỉ đồ vật là: trường, huy chương.

Từ chỉ hoạt động là: chạy, bước ra.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận