Bài tập Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu có đáp án

  • 500 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Vẽ về cuộc sống an toàn” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 - Trang 54 và trả lời câu hỏi:

 Chủ đề của cuộc thi vẽ là gi?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

UNICEF là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Mục đích của cuộc thi vẽ tranh là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận