Bài tập Tuần 33: Tình yêu cuộc sống có đáp án

  • 375 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 143 và trả lời các câu hỏi sau:

 Kẻ đang cười sặc sụa mà quân lính bắt được dẫn lên nhà vua là ai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Vì sao cậu bé phát hiện ra những chuyện thú vị như vậy ở quanh mình?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tiếng cười ấy đã thay đổi cuộc sống của vương quốc u buồn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận