Bài tập Tuần 5: Măng mọc thẳng

  • 589 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Những hạt thóc giống” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 46 và trả lời câu hỏi sau: “Hiền minh” có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nhà vua làm cách nào để tìm được người nối ngôi?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ý nghĩa của câu chuyện “Những hạt that giống” là gì?  

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Điển âm, vần thích hợp vào chỗ trống (thêm dấu thanh nếu cần)  

 Điền l hoặc n:

…..ong ….anh đáy nước in trời

Thành xây khói bước ….on phơi bóng vàng.

Điển âm, vần thích hợp vào chỗ trống (thêm dấu thanh nếu cần)   a) Điền l hoặc n:  …..ong ….anh đáy nước in trời Thành xây khói bước ….on phơi bóng vàng. (ảnh 1)

Xem đáp án

- Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

- Chị Nấm bầu bạn với nắng với mưa để cho cây lúa mọc lên hết vụ này qua vụ khác, hết năm này qua năm khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận