Bài tập Tuần 8: Ông bà yêu quý có đáp án

  • 371 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi về quê bà, bố biếu bà quà gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: C. Bột mì                 


Câu 3:

Hồi bé, bạn nhỏ cùng bà chơi trò gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Bán hàng         


Câu 4:

Câu thơ nào thể hiện bạn nhỏ rất mong được về thăm bà?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: B. Con nhớ nội lắm, đã ba năm rồi.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận