Bài tập tuần 9: Ôn tập giũa học kì 1 có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc thành tiếng
- Cánh đồng của bố – Trang 45 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)
- Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời:

• Bố thốt lên sung sướng: Trời ơi con tôi.

• Ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi.

• Ông nói rằng chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy.


Câu 3:

Điều gì khiến các bạn không trêu đôi tai của Thỏ Nâu nữa?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Vì nhờ đôi tai của Thỏ Nâu nghe thấy tiếng bố gọi nên đã giúp các bạn về nhà.


Câu 4:

Em học được điều gì thông qua câu chuyện trên?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: A. Không nên chê bai người khác.


Câu 5:

Em hãy tìm và ghi lại 4 từ chỉ sự vật trong câu chuyện trên

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: Những từ chỉ sự vật là: bắp cải, đường, đôi tai, bạn, bố.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận