Bài tập Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ có đáp án

  • 975 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Thưa chuyện với mẹ” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 85 và trả lời câu hỏi sau:

Từ khi nào thì Cương phát hiện ra mình thấy nhớ cái lò rèn cạnh trường?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cương đã ngỏ ý với mẹ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Từ hai câu “Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề thợ rèn” và “Mẹ xin thầy cho con đi làm thợ rèn” cho thấy được tahsi độ của Cương thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cương đã thuyết phục mẹ bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận