Bộ 20 đề thi Tiếng Anh vào 10 có đáp án cực hay (Đề 1)

  • 8696 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

7 tháng trước

Shoou Let me do

:O

Bình luận


Bình luận

Zukanopro
21:04 - 03/06/2023

câu 15 có thể cả 4 đáp án đề sai