Chuyên đề Sinh 11 Bài 17: Truyền tin qua Xinát có đáp án

  • 177 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Chất trung gian hóa học dẫn truyền thần kinh tại xináp là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình lan truyền điện thế hoạt động qua xináp?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Chất trung gian hóa học truyền tin bằng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận