Chuyên đề Sinh 11 Bài 18: Tập tính của động vật có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình lan truyền điện thế hoạt động qua xináp?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Chất trung gian hóa học truyền tin bằng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận