Chuyên đề Sinh 11 Bài 22: Phát triển ở thực vật có hoa có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phitôcrôm Pđ và Pđx có mối liên hệ với nhau là

Xem đáp án

chọn B


Câu 2:

Kết quả của quá trình phát triển là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận