Chuyên đề Sinh 11 Bài 24: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và sinh trưởng ở động vật có đáp án

  • 453 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Testostêrôn có vai trò kích thích

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Vào thời kì dậy thì trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Ecđixơn gây

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Mục đích của các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi là

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận