Chuyên đề Sinh 11 Bài 28: Sinh sản hữu tính ở Động vật có đáp án

  • 149 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thụ tinh ngoài là hình thức

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây có hình thức thụ tinh ngoài?

Xem đáp án

chọn B


Câu 5:

Ong mật sinh sản theo hình thức

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận