Chuyên đề Sinh 11 Bài 29: Cơ chế điều hòa sinh sản có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự phối hợp của các hoocmôn nào có tác động làm cho niêm mạc dạ con dày, phồng lên tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Tế bào kẽ tiết chất nào sau đây

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Trong thời kì mang thai không có trứng chín và rụng trứng, vì

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?

Xem đáp án

chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận