Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 10: Hô hấp ở động vật

  • 149 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Hệ hô hấp ở thú có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn nhờ có

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Ở thú trong động tác hít vào, cơ hoành

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận