Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 2: Vận chuyển các chất trong cây

  • 388 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho hình ảnh sau:

Cho hình ảnh sau: Hình ảnh trên mô tả thí nghiệm về A. áp suất rễ. B. lực hút của lá (ảnh 1)

Hình ảnh trên mô tả thí nghiệm về

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng sớm thường có hiện tượng những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt ở những cây 1 lá mầm) như hình dưới đây:

Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng sớm thường có hiện tượng những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng (ảnh 1)

a. Hãy cho biết tên của hiện tượng?

b. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng trên?

Xem đáp án

a. Tên của hiện tượng: hiện tượng ứ giọt.

b. Nguyên nhân: do quá trình thoát hơi nước của thực vật ban đêm yếu và những đêm ẩm ướt hơi nước bão hòa, nước từ cây khó thoát ra. Đồng thời, nước có sức căng bề mặt, nên khi thoát ra hình thành các giọt nước ứ đọng lại ở mép của lá → hiện tượng ứ giọt.


Câu 5:

Cho hình ảnh sau:

Cho hình ảnh sau: a. Hình ảnh trên mô tả công việc gì b. Giải thích cơ sở khoa học công việc trên (ảnh 1)

a. Hình ảnh trên mô tả công việc gì?

b. Giải thích cơ sở khoa học công việc trên?


Xem đáp án

a. Hình ảnh mô tả công việc chiết cành.

b. Cơ sở khoa học của chiết cành:

+ Dựa vào tính toàn năng của tế bào (tế bào thực vật).

+ Dựa vào đặc điểm của dòng mạch rây, các chất dinh dưỡng được tổng hợp ở lá, đến đoạn bị khoanh vỏ sẽ bị giữ lại, tạo điều kiện kích thích cho cây mọc rễ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận