Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 7: Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp

  • 110 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ làm cho hiệu quả quang hợp

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận