Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

  • 1884 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: D=m/v  trong đó: khối lượng m của vật không đổi, khối lượng riêng (D) tăng thì thể tích của vật giảm.


Câu 2:

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

Xem đáp án

Chọn D.

Vì khối lượng riêng D=m/v và thể tích V tăng, m không đổi


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng.

Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì

Xem đáp án

Chọn B

Vì rượu sôi ở 80°C thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là 100°C nên không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của hơi nước


Câu 4:

Trong hiện tượng sau đây hiện tượng nào liên quan tới sự nóng chảy?

Xem đáp án

Chọn C

Vì cục nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng nên nó liên quan tới sự nóng chảy


Câu 5:

Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một bình hình trụ càng lớn khi

Xem đáp án

Chọn C.

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, vì vậy nước trong cốc ngoài sân có nhiệt độ cao và gió mạnh mạnh hơn nên nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

mai vân diệu may
11:03 - 31/03/2021

bài khó thế chiều nay thi rồi phải làm sao

Shiny Tomato
17:45 - 20/06/2021

Câu 4 cả A lẫn B đúng mà