Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Địa 10 CTST có đáp án ( Đề 1)

  • 987 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kiến thức về địa lí tự nhiên định hướng ngành nghề nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Để thể hiện vùng trồng thuốc lá của nước ta, có thể sử dụng phương pháp

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Đối với bản đồ số, việc xác định vị trí phải dựa vào

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ứng dụng nổi bật nhất của GPS là

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận