Đề kiểm tra Giữa Học kì 1 Vật lí 10 - Đề 01 có đáp án

  • 2772 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

vực nào sau đây thuộc phạm vi nghiên cứu của vật lý

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu của vật lý là: cơ học, quang học, thuyết tương đối.


Câu 2:

Quá trình phát triển của vật lý gồm mấy giai đoạn chính

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình phát triển của vật lý gồm 3 giai đoạn:

Quá trình phát triển của vật lý gồm mấy giai đoạn chính A. 2 giai đoạn.  (ảnh 1)

Câu 3:

Đồ thị nào sau đây không phải dạng đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

3 đồ thị đầu là đồ thị vận tốc thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều, đồ thị cuối có vận tốc không thay đổi ứng với chuyển động đều.


Câu 4:

Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thành tựu nghiên cứu của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: Nghiên cứu về nhiệt động lực học.

Nhà vật lí Faraday khám phá và phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện từ, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng của nhân lại và là cơ sở cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.


Câu 5:

Trong khoảng năm 350 TCN đến trước thế kỉ XVI thì nền vật lý được nghiên cứu như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong khoảng năm 350 TCN đến TK XVI thì nền vật lý được nghiên cứu thông qua quan sát và suy luận chủ quan. Giai đoạn này gọi là giai đoạn tiền vật lý.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vũ duy anh
23:35 - 01/11/2023

rách đòi tiền dân