Đề kiểm tra giữa học kì 2 Địa lí 10 Cánh diều có đáp án - Đề 1

  • 666 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Động lực phát triển dân số là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận