Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa 11 CD có đáp án

  • 716 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Để phân biệt các nước phát triển và đang phát triển theo trình độ phát triển kinh tế-xã hội không sử dụng chỉ tiêu nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 2:

Chỉ tiêu nào sau đây không đúng với các nước phát triển.

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Toàn cầu hoá kinh tế không bao gồm biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án: D

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Thanh Kim

Bình luận


Bình luận