Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 - Đề số 1 có đáp án

  • 6154 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Đọc thành tiếng (3,5 điểm)

- Đàn gà mới nở – Trang 4 SGK Tiếng Việt 2 Tập 2 (Cánh diều)

- Gà mẹ làm gì để che chở cho gà con?

Xem đáp án

Đáp án: Gà mẹ dang đôi cánh cho đàn con biến vào trong để bảo vệ đàn con trước bọn diều hâu và bọn quạ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận