Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 7 có đáp án (Đề 2)

  • 3895 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I-Trắc nghiệm

Thế nào là câu rút gọn?

Xem đáp án

Chọn c


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt

Xem đáp án

Chọn b


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận