Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 7 có đáp án (Đề 3)

  • 3897 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I-Trắc nghiệm

Câu rút gọn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn d


Câu 2:

Trạng ngữ có tác dụng gì trong câu? 

Xem đáp án

Chọn c


Câu 4:

Câu nào trong số các câu cho sau đây là câu rút gọn ?

Xem đáp án

Chọn a


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận