Đề thi Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 1)

  • 2542 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thiết kế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật? 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là: 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện: 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì? 

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận