Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 1227 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Choose the word which is stressed differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm số 2, các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 2:

Choose the word which is stressed differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm số 1, các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /e/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/, các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/


Câu 5:

Some parents may try to impose their choices of university or career _______ their children regardless of their children’s preferences.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: career on (sự nghiệp gì)

Dịch: Một số cha mẹ có thể cố gắng áp đặt lựa chọn trường đại học hoặc nghề nghiệp của họ cho con cái của họ bất kể sở thích của con cái họ như thế nào.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận