Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 7)

  • 1250 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /d/, các đáp án còn lại phát âm là /id/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/, các đáp án còn lại phát âm là /s/


Câu 3:

Choose the best answer A, B, C, or D the one showing the underlined part that needs correcting.

I asked the boys to move their bicycles off the football pitch but they flat refused.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: sửa thành ‘flatly’ vì vị trí này cần trạng từ

Dịch: Tôi yêu cầu các cậu bé di chuyển xe đạp của họ ra khỏi sân bóng đá nhưng họ thẳng thừng từ chối.


Câu 4:

Peter acknowledged that his chances in winning the race to be slim.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

- chance(s) of doing sth: cơ hội để làm gì

- ‘in winning’ sửa thành ‘of winning’

Dịch: Peter thừa nhận rằng cơ hội chiến thắng cuộc đua của anh là rất mong manh.


Câu 5:

Choose the best answer A, B, C, or D the one that is OPPOSITE in meaning to the underlined word.

She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity organization.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: generous (hào phóng) >< mean (ích kỉ)

Dịch: Bà là một bà già rất hào phóng. Cô đã trao phần lớn tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện.

</>


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận