Giải SBT Địa lí 8 CTST Chủ đề Văn minh Châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long có đáp án

  • 188 lượt xem

  • 15 câu hỏi


Câu 12:

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi.

Trong các phụ lưu của hệ thống sông Hồng thì sông Đà có lượng dòng chảy lớn nhất. Nước lũ sông Hồng mang đặc điểm của sông miền núi, lên nhanh, xuống nhanh, biên độ lớn. Lũ trên lưu vực chủ yếu do mưa gây ra,... Vào tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới thường nằm ngang trên lưu vực nên hay có mưa lớn và gây ra lũ. Sự xuất hiện lũ lớn trên hệ thống sông Hồng có tính chất phân kì rõ rệt do chế độ mưa trên lưu vực biến đổi cả về không gian và thời gian. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10; ở phía đông bắc có thể xảy ra lũ vào tháng 11; ở Tây Bắc mùa lũ có thể sớm hơn. Mùa cạn trên lưu vực thường từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Trong các tháng mùa cạn vẫn còn có lượng mưa chiếm khoảng 20 – 25% lượng mưa cả năm, tập trung vào 3 tháng 11, 4 và 5.

1. Phụ lưu nào của hệ thống sông Hồng có lưu lượng dòng chảy lớn nhất?

2. Vì sao nói “nước lũ sông Hồng mang đặc của sông miền núi”?

3. Những loại thời tiết nào có thể gây mưa lớn trên lưu vực sông Hồng?

4. Sông Hồng thường có lũ lớn vào thời gian nào trong năm? Vì sao?

5. Vì sao thời gian mùa lũ của sông Hồng không đều trên toàn bộ lưu vực sông?

6. Mùa cạn trên lưu vực sông Hồng thường kéo dài bao nhiêu tháng?

7. Thời gian nào lưu lượng dòng chảy sông Hồng thấp nhất?


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận