Bài 1: Dao động điều hòa

  • 38210 lượt xem

  • 15 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 2: Con lắc lò xo

8 câu hỏi 0 phút

Bài 3: Con lắc đơn

10 câu hỏi 0 phút

Bài 8: Giao thoa sóng

10 câu hỏi 0 phút

Bài 9: Sóng dừng

13 câu hỏi 0 phút

Bài 20: Mạch dao động

9 câu hỏi 0 phút

Bài 22: Sóng điện từ

8 câu hỏi 0 phút

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

13 câu hỏi 0 phút

Bài 28: Tia X

8 câu hỏi 0 phút

Bài 34: Sơ lược về laze

11 câu hỏi 0 phút

Bài 37: Phóng xạ

6 câu hỏi 0 phút

Bài 40: Các hạt sơ cấp

9 câu hỏi 0 phút

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

13 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận