Lịch sử 10 (có đáp án) Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX (P1)

  • 7813 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thời nguyên thủy, Người tối cổ Việt Nam sinh sống thành

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Một trong các điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn ở Việt Nam thời nguyên thủy là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Đặc điểm của công cụ do Người tối cổ ở Việt Nam chế tác là

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận