Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí cực hay có đáp án

  • 2112 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho đề văn sau: “Có ba điều trong đời không được đánh mất: sự thanh thản, niềm hi vọng và lòng trung thực”. Anh chị suy nghĩ như thế nào về những điều đó?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Có thể diễn đạt lại câu nói: “Chẳng có phát minh nào có dấu cộng mà không có dấu trừ” bằng cách nào là đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dòng nào nêu không đúng đặc điểm của đề văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Mở bài của một bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí cần đạt những yêu cầu nào?

Xem đáp án

- Mở bài cho bài văn nghị luân về một tư tưởng, đạo lí cần đạt những yêu cầu sau:
+ Dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận.
+ Nêu vấn đề cần nghị luân (Trích dẫn)
+ Phải làm gì về vấn đề được đưa ra nghị luận ( có tính chuyển ý)

Đáp án cần chọn là: D


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

V

3 năm trước

VJ Trợ giảng Văn 1

2 năm trước

Phương Ý

Bình luận


Bình luận