Phiếu bài tập Học kì 2 Toán lớp 3 (Nâng cao) có đáp án - Tuần 19

  • 2038 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho bốn chữ số 2;6;7;8 . Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số ?

Xem đáp án

Cách 1: Liệt kê

                Cách 2: Gọi số cần tìm là abcd¯ (a khác 0; a, b, c, d < 10)

a có 4 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 4 cách chọn d có 4 cách chọn

Vậy viết được tất cả: 4×4×4×4=256 (số)


Câu 2:

Cho bốn chữ số 0; 2; 5; 8. Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

Xem đáp án

Cách 1: Liệt kê

Cách 2: Gọi số cần tìm là abcd¯ (a khác 0; a, b, c, d < 10)

          a có 3 cách chọn

          b có 3 cách chọn

          c có 2 cách chọn

          d có 1 cách chọn

Vậy viết được tất cả: 3×3×2×1=18 (số)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận