Soạn Tiếng Việt 4 CTST Đọc: Yết Kiêu có đáp án

  • 164 lượt xem

  • 6 câu hỏi


Câu 2:

Yết Kiêu

1. Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu gặp cha.

Yết Kiêu:

Người cha:

Yết Kiêu:

Người cha:

– Con đi giết giặc đây, cha ạ!

– Mẹ con mất sớm, cha thì tàn tật không làm gì được.

– Cha ơi! Nước mất thì nhà tan...

– Ấy, cha cũng nghĩ đến chuyện đó. Thôi, con cứ đi.

2. Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông.

Nhà vua:

Yết Kiêu:

Nhà vua:

Yết Kiêu:

 

Nhà vua:

Yết Kiêu:

Nhà vua:

Yết Kiêu:

Nhà vua:

Yết Kiêu:

– Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

– Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

— Để làm gì?

– Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.

– Người dân thường mà phi thường. Trẫm muốn biết ai dạy người?

– Dạ tâu bệ hạ, người đó là cha thần.

– Ai dạy cha ngươi?

– Ông của thần.

– Ai dạy ông ngươi?

– Vì căm thù quân giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.

Những chi tiết nào nói lên lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha? (ảnh 1)

3. Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt.

Tướng giặc:

Yết Kiêu:

Tướng giặc:

Yết Kiêu:

Tướng giặc:

Yết Kiêu:

Tướng giặc:

Yết Kiêu:

Tướng giặc:

 

Yết Kiêu:

– Mi là ai?

– Ta là Yết Kiêu, một chàng trai đất Việt.

– Mi đục mấy chục chiến thuyền của ta phải không?

– Phải!

– Phải là thế nào?

– Phải là lẽ phải thế!

– A, thằng này láo! Quân đầu, lôi nó ra chém đầu!

– Một việc làm vô ích! Chiến thuyền của ngươi vẫn đắm!

– Này, ta hỏi thật, nước Nam có nhiều người lặn giỏi như mi không?

– Nhiều không đếm xuể. Ta chưa giỏi, làm không khéo nên mới bị bắt.

Giặc dụ dỗ ông đưa chúng đi bắt những người khác. Ông giả vờ nghe theo, rồi thừa lúc chúng vô ý, nhảy xuống nước trốn đi.

Theo Lê Thi

Những chi tiết nào nói lên lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha? (ảnh 2)

Những chi tiết nào nói lên lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận