Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 3695 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

9 tháng trước

Nguyễn Lê Hà My

Bình luận


Bình luận