Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

  • 3885 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Em hãy bày thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây:

Em hãy bày thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Hợp tác với những người xung quanh là rất quan trọng 
B. Chỉ cần hợp tác với những người mình quen biết 
C. Khi hợp tác cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau 
D. Hợp tác cùng mọi người sẽ tạo ra niềm vui chung 
E. Hợp tác giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè 

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Hợp tác với những người xung quanh là rất quan trọng(γ)
B. Chỉ cần hợp tác với những người mình quen biết(×)
C. Khi hợp tác cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau(γ)
D. Hợp tác cùng mọi người sẽ tạo ra niềm vui chung(γ)
E. Hợp tác giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè(γ)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Lê Hà My

Bình luận


Bình luận