Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

  • 3642 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau:

Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau:

Ý kiếnTán thành (γ)
Không tán thành (×)
A. Bạn bè tốt là phải biết giúp đỡ, che giấu khuyết điểm cho nhau 
B. Khi lên ô tô, nhường chỗ cho người già và các em nhỏ 
C. Nam giới làm được nhiều việc hơn nữ giới vì vậy nữ giới phải phục tùng nam giới. 
D. Quát nạt em bé khi em làm sai 
E. Nếu biết cố gắng và quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao 

 

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
Không tán thành (×)
A. Bạn bè tốt là phải biết giúp đỡ, che giấu khuyết điểm cho nhau(×)
B. Khi lên ô tô, nhường chỗ cho người già và các em nhỏ(γ)
C. Nam giới làm được nhiều việc hơn nữ giới vì vậy nữ giới phải phục tùng nam giới.(×)
D. Quát nạt em bé khi em làm sai(×)
E. Nếu biết cố gắng và quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao(γ)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

9 tháng trước

Nguyễn Lê Hà My

Bình luận


Bình luận