Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

  • 3886 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Hãy kể ra những lợi ích có được khi em biết hợp tác với mọi người xung quanh?

Xem đáp án

- Công việc hoàn thành nhanh chóng

- Làm được nhiều việc hơn

- Mọi người đoàn kết

- Mọi người cùng vui vẻ

- Học hỏi được những điều hay từ mọi người


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Lê Hà My

Bình luận


Bình luận