Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 3907 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Em tán thành hay không tán thành với những hành vi sau:

 

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Chỉ giúp đỡ người già khi họ không thể làm được việc đó. 
B. Làm việc nhà là trách nhiệm của mẹ, chị và em gái 
C. Trẻ em trai và trẻ em gái đều có quyền được bảo vệ và đối xử công bằng. 
D. Quát nạt em bé khi em làm sai 
E. chủ động chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Chỉ giúp đỡ người già khi họ không thể làm được việc đó.(×)
B. Làm việc nhà là trách nhiệm của mẹ, chị và em gái(×)
C. Trẻ em trai và trẻ em gái đều có quyền được bảo vệ và đối xử công bằng.(γ)
D. Quát nạt em bé khi em làm sai(×)
E. chủ động chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.(γ)

Câu 4:

Hãy viết 2 câu ca dao, tục ngũ hoặc thành ngữ nói về tình bạn đẹp

Xem đáp án

1. Bạn bè là nghĩa tương thân,

Khó khăn, thuận lợi ân cần bên nhau.

2. Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.

3. Học thầy không tày học bạn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Lê Hà My

Bình luận


Bình luận