Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

  • 3538 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đâu KHÔNG phải là tên của nhà nước cổ đại trong lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Câu chuyện An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy nói về sự kiện lịch sử quan trọng nào của lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án

Đấp án A


Câu 4:

Đâu KHÔNG phải là một chính sách cai trị của chính quyền phương Bắc ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dưới thời kì Bắc thuộc, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận