Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

  • 3786 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có dã tâm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận